Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 23 november 2005

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 23 november 2005

Dag:
Onsdag den 23 november 2005
Tid:
09:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln

Finansroteln

  1. 1.
    Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004LS 0502-0335Bordlagt den 8 november 2005
    Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Årsredovisningarna finns tillgängliga hos registrator
    Förteckning över stiftelser
  2. 2.
    Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds sjukhus ABLS 0511-1976Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Missivskrivelse
    Danderyds Sjukhus skrivelse
    Tjänsteutlåtande
  3. 3.
    Godkännande av investering i en strålkniv till neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset LS 0510-1800 Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Karolinska Universitetssjukhusets framställan
    Tjänsteutlåtande
  4. 4.
    Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom Karolinska Institutet LS 0510-1802 Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Samverkansavtal
    Samverkansavtal 2
    Tjänsteutlåtande
    Moderaternas yrkande i FoUU-utskottet (Finns ej elektroniskt)
  5. 5.
  6. 6.
    Övrigt
  7. 7.
    Tid för nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 november 2005

Finansroteln

Finansroteln

  1. 1.
    Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004LS 0502-0335
    Bordlagt den 8 november 2005
    Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
    Årsredovisningarna finns tillgängliga hos registrator
    Förteckning över stiftelser
    Chris Heister (m) lät till protokollet anteckna "Flera av stiftelserna går med underskott".
  2. 2.
    Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds sjukhus ABLS 0511-1976
    Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Missivskrivelse
    Danderyds Sjukhus skrivelse
    Tjänsteutlåtande

    M, fp, kd Förslag till beslut
    M, fp, kd Reservation
  3. 3.
    Godkännande av investering i en strålkniv till neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset LS 0510-1800

    Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Karolinska Universitetssjukhusets framställan

    Tjänsteutlåtande (Reviderat sid 3)
    M, fp, kd Förslag till beslut
    M, fp, kd Reservation
    M, fp, kd deltog ej i beslutet avseende investeringsfrågan.

  4. 4.
    Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom Karolinska Institutet LS 0510-1802
    Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
    Samverkansavtal
    Samverkansavtal 2
    Ändring i samverkansavtalen sid 2 § 5 ("revidera" ersätts med "få insyn i")
    Tjänsteutlåtande
    Moderaternas yrkande i FoUU-utskottet (Finns ej elektroniskt)
    M, fp, kd, Förslag till beslut
    M, fp, kd Reservation
  5. 5.
  6. 6.
    Övrigt
  7. 7.
    Tid för nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll