Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 20 februari 2015


Dag:
Fredag den 20 februari 2015
Tid:
10:00


Dagordning

  • 1.

    Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

  • 2.

    Val av justerare och tid för justering

  • 3.

    Föregående protokoll

  • 4.

    Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  • 5.

    Internbudget 2015 för Landstingsrevisorerna

  • 6.

    Årsbokslut 2014 för Landstingsrevisorerna

    RK 201405-0021

  • 7.

    Hantering av Budget 2016

    RK 201502-0012

  • 8.

    Sammanträdes- och utbildningsplan för förtroendevalda revisorer

    RK 201502-0010

  • 9.

    Revisionsplan 2015 med inriktning för 2016 och 2017

    RK 201502-0011

  • 10.

    Införande av surfplattor för samtliga förtroendevalda revisorer

    RK 201502-0013

  • 11.

    Anvisningar för upphandling

    RK 201501-0002

  • 12.

    Upphandling av årlig revision Etapp 1

  • 13.

    Övriga frågor

  • 14.

    Avslutning