Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2019-08-21
Till exempel, 2019-08-21
Sammanträde Datum Politiskt organ
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 22-23 november 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 29 april 2003 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 mars 2014 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 10-11 december 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 januari 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 9 februari 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 18 juni 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 30 november 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 september 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 12 april 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 14 december 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 18 juni 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 16-17 juni 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 februari 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
INSTÄLLT! Extra Landstingsfullmäktige 8 juni 2010 på begäran av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 november 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 11 maj 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2013 Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 9 december 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16-17 december 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 september 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 april 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 13 december 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2013 Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 13 maj med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 14 februari 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 16 mars 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 25 augusti 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 14 och 15 december 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 14 januari 2003 Landstingsfullmäktige
Kungörelse 2002-09-10 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 mars 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 21 juni 2010 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 december med fortsättning den 13 december 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 8 juni 2004 med tillägg 2 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 december 2013 Landstingsfullmäktige
Kungörelse 2002-02-12 Landstingsfullmäktige

Sidor