Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2019-12-15
Till exempel, 2019-12-15
Sammanträde Datum Politiskt organ
Kungörelse LF den 9 mars 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 7 oktober 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 12-13 juni 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 11 maj 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 24-25 november 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2006 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 8 april 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 26 november 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 december 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 9 juni 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 december 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 11 oktober 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 23-24 november 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 14 maj 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 december2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 9 november 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 8 mars 2005 med tllägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 13 april 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 25-26 november 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 september 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 8 juni 2010 med tillägg 2 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 8 december 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 29 april 2003 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 10-11 december 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 januari 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 9 februari 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 18 juni 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 22-23 november 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 14 december 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 18 juni 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 februari 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 30 november 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 september 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2014 Landstingsfullmäktige

Sidor