Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-08-05
Till exempel, 2021-08-05
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 10 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 10 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Arbetsutskottet sammanträde den 10 maj 2016 Arbetsutskottet
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 10 maj 2016 LISAB/Ägarutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens extra sammanträde den 9 maj 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 maj 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 2 maj 2016 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens extra sammanträde den 28 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 25 april 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 april 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Trafiknämndens sammanträde den 19 april 2016 Trafiknämnden
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 april 2016 LISAB/Ägarutskottet
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 18 april 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 14 april 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 14 april 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 14 april 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 14 april 2016 Programberedningen för vårdval
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 14 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Personalutskottets sammanträde den 14 april 2016 Personalutskottet
Kulturnämndens sammanträde den 13 april 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 13 april 2016 Kulturnämnden
Sammanträde i programberedning för tandvård den 13 april 2016 Programberedningen för tandvård
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 13 april 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 13 april Färdtjänstberedningen
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 12 april 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 12 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 12 april 2016 Beredningen för trafikplanering
Patientnämndens sammanträde den 12 april 2016 Patientnämnden
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 12 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Arbetsutskottets sammanträde den 12 april 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 11 april 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 11 april 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 7 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Innovationsberedningens sammanträde den 7 april 2016 Innovationsberedningen
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 7 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 6 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Miljöberedningens sammanträde den 6 april 2016 Miljöberedningen
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 6 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 5 april 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Forskningsberedningens sammanträde den 5 april 2016 Forskningsberedningen
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 4 april 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 22 mars 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 22 mars 2016 Arbetsutskottet
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016 LISAB/Ägarutskottet
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 21 mars 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 Landstingsfullmäktige
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 14 mars 2016 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 10 mars 2016 Forskningsberedningen
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 8 mars 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder

Sidor