Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-04-21
Till exempel, 2021-04-21
Sammanträde Datum Politiskt organ
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 3 november 2015 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet sammanträde den 21 juni 2016 Arbetsutskottet
Innovationsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Innovationsberedningen
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 8 mars 2016 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 22 maj 2014 Forskningsberedningen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2016 Landstingsfullmäktige
Beredningen för utbyggd tunnelbana sammanträde den 21 juni 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Miljöberedningens sammanträde den 9 april 2015 Miljöberedningen
INSTÄLLT! Miljöberedningens sammanträde den 25 augusti 2015 Miljöberedningen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 Landstingsfullmäktige
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 27 augusti 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 28 maj 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 15 september 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 16-17 juni 2015 Landstingsfullmäktige
Personalutskottets sammanträde den 3 februari 2015 Personalutskottet
Extra sammanträde med Arbetsutskottet den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015 Landstingsfullmäktige
Arbetsutskottets extra sammanträde den 21 januari 2014 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 mars 2014 Landstingsfullmäktige
Arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober 2014 Arbetsutskottet
Innovationsberedningens sammanträde den 29 augusti 2016 Innovationsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2016 Landstingsstyrelsen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 22 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Arbetsutskottets sammanträde den 16 september 2014 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 14 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015 Landstingsfullmäktige
Miljöberedningens sammanträde den 28 maj 2015 Miljöberedningen
INSTÄLLT! Beredningenför utbyggd tunnelbanas sammanträde den 18 februari 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016 Landstingsfullmäktige
Miljöberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Miljöberedningen
Personalutskottets sammanträde den 28 januari 2016 Personalutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2014 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 3 november 2015 Personalutskottet
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 16 augusti 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 16 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Miljöberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Innovationsberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 17 juni 2014 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 med tillägg Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2014 Landstingsstyrelsen
Forskningsberedningens sammanträde den 7 april 2014 Forskningsberedningen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014 Landstingsfullmäktige

Sidor