Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-04-21
Till exempel, 2021-04-21
Sammanträde Datum Politiskt organ
Forskningsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Forskningsberedningen
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 9 februari 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Innovationsberedningens sammanträde den 28 april 2015 Innovationsberedningen
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 10 maj 2016 LISAB/Ägarutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 14 april 2015 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Pensionärsrådets sammanträde den 16 januari 2014 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Personalutskottets sammanträde den 14 april 2016 Personalutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2014 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens extra sammanträde den 9 maj 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Forskningsberedningen
Forskningsberedningens sammanträde den 28 maj 2015 Forskningsberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2014 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 24 november 2016 Personalutskottet
Miljöberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Miljöberedningen
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 10 februari 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2014 Landstingsstyrelsen
Forskningsberedningens sammanträde den 7 april 2014 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 15 september 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Miljöberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 9 april 2015 Miljöberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 26 november 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
INSTÄLLT! Arbetsutskottets sammanträde den 25 november 2014 Arbetsutskottet
Pensionärsrådets sammanträde den 22 maj 2014 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 27 augusti 2015 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 14 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 17 november 2016 Forskningsberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 16 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 6 april 2016 Miljöberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 29 januari 2015 Miljöberedningen
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 23 maj 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 22 maj 2014 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 27 augusti 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016 LISAB/Ägarutskottet
Beredningen för utbyggd tunnelbana sammanträde den 8 mars 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 7 september 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Arbetsutskottets sammanträde den 3 februari 2015 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 1 februari 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2014 Landstingsfullmäktige
Forskningsberedningens sammanträde den 27 november 2014 Forskningsberedningen
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 9 februari 2016 LISAB/Ägarutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 12 april 2016 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 2 juni 2015 Personalutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober 2014 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 8 april 2014 Landstingsstyrelsen
Extra sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott LISAB/Ägarutskottet

Sidor