Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-15
Till exempel, 2021-06-15
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 20 augusti 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 24 augusti 2015 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 24 augusti 2015 Programberedningen för akutsjukvård
INSTÄLLT! Miljöberedningens sammanträde den 25 augusti 2015 Miljöberedningen
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 25 augusti 2015 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 25 augusti 2015 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Innovationsberedningens sammanträde den 25 augusti 2015 Innovationsberedningen
Sammanträde i programberedningen för tandvård den 26 augusti 2015 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 26 augusti 2015 Programberedningen för stora folksjukdomar
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 27 augusti 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 27 augusti 2015 Forskningsberedningen
INSTÄLLT! Sammanträde i programberedningen för vårdval den 27 augusti 2015 Programberedningen för vårdval
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 27 augusti 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 31 augusti 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 31 augusti 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 1 september 2015 Personalutskottet
Färdtjänstberedningens sammanträde den 1 september 2015 Färdtjänstberedningen
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 september 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträde i beredningen för trafikplanering den 1 september 2015 Beredningen för trafikplanering
INSTÄLLT! Färdtjänstutskottets sammanträde den 1 september 2015 Trafiknämndens färdtjänstutskott
Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 1 september 2015 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 7 september 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Trafiknämndens sammanträde den 8 september 2015 Trafiknämnden
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Landstingsfullmäktige
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 16 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 16 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 17 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Patientnämndens sammanträde den 17 september 2015 Patientnämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 17 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Revisorskollegiets sammanträde den 21 september 2015 Revisorskollegiet
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 21 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 21 september 2015 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 21 september 2015 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 21 september 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 22 september 2015 LISAB/Ägarutskottet
INSTÄLLT! Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 22 september 2015 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 22 september 2015 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 22 september 2015 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i programberedningen för tandvård den 23 september 2015 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 23 september 2015 Programberedningen för stora folksjukdomar
Kulturnämndens sammanträde den 23 september 2015 Kulturnämnden
Sammanträde i programberedningen för vårdval den 24 september 2015 Programberedningen för vårdval
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 28 september 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 28 september 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 september 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Forskningsberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Innovationsberedningen

Sidor