Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-15
Till exempel, 2021-06-15
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Miljöberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Miljöberedningen
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammnträde den 1 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Trafiknämndens extra sammanträde den 5 oktober Trafiknämnden
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 6 oktober 2015 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2015 Arbetsutskottet
INSTÄLLT! Färdtjänstberedningens sammanträde den 6 oktober 2015 Färdtjänstberedningen
INSTÄLLT! Sammanträde i beredningen för trafikplanering den 6 oktober 2015 Beredningen för trafikplanering
INSTÄLLT! Färdtjänstutskottets sammanträde den 6 oktober 2015 Trafiknämndens färdtjänstutskott
Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 6 oktober 2015 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 12 oktober 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 13 oktober 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 13 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Trafiknämndens sammanträde den 13 oktober 2015 Trafiknämnden
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 13 oktober 2015 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 13 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 14 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 14 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 15 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 15 oktober 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 19 oktober 2015 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedningen för vårdval den 19 oktober 2015 Programberedningen för vårdval
INSTÄLLT! Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 19 oktober 2015 Programberedningen för äldre och multisjuka
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 Landstingsfullmäktige
Innovationsberedningens sammanträde den 21 oktober 2015 Innovationsberedningen
Sammanträde i programberedningen för tandvård den 21 oktober 2015 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 21 oktober 2015 Programberedningen för stora folksjukdomar
Kulturnämndens sammanträde den 21 oktober 2015 Kulturnämnden
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Forskningsberedningen
Patientnämndens sammanträde den 22 oktober 2015 Patientnämnden
Miljöberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Miljöberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 22 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 23 oktober 2015 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 23 oktober 2015 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 26 oktober 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 2 november 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Arbetsutskottets sammanträde den 3 november 2015 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 3 november 2015 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 3 november 2015 Personalutskottet
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 november 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 9 november 2015 - Nytt datum Beredningen för sjötrafik
Färdtjänstberedningens sammanträde den 10 november 2015 Färdtjänstberedningen
Sammanträde i beredningen för trafikplanering den 10 november 2015 Beredningen för trafikplanering
Färdtjänstutskottets sammanträde den 10 november 2015 Trafiknämndens färdtjänstutskott
Kulturnämndens sammanträde den 11 november 2015 Kulturnämnden
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 16 november 2015 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 17 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Trafiknämndens sammanträde den 17 november 2015 Trafiknämnden

Sidor