Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-25
Till exempel, 2021-06-25
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 17 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 18 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 18 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 19 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 19 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 23 november 2015 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 23 november 2015 Programberedningen för äldre och multisjuka
Innovationsberedningens sammanträde den 23 november 2015 Innovationsberedningen
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 24 november 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 24 november 2015 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 24 november 2015 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde i programberedningen för vårdval den 24 november 2015 Programberedningen för vårdval
Sammanträde i programberedningen för tandvård den 25 november 2015 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 25 november 2015 Programberedningen för stora folksjukdomar
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 26 november 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 26 november 2015 Forskningsberedningen
Miljöberedningens sammanträde den 26 november 2015 Miljöberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 26 november 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 30 november 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 30 november 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 1 december 2015 Arbetsutskottet
Personalutskottets sammanträde den 1 december 2015 Personalutskottet
Färdtjänstberedningens sammanträde den 1 december 2015 Färdtjänstberedningen
Patientnämndens sammanträde den 1 december 2015 Patientnämnden
INSTÄLLT!Sammanträde i beredningen för trafikplanering den 1 december 2015 Beredningen för trafikplanering
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Färdtjänstutskottets sammanträde den 1 december 2015 Trafiknämndens färdtjänstutskott
INSTÄLLT!Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 1 december 2015 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 7 december 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Trafiknämndens sammanträde den 8 december 2015 Trafiknämnden
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 9 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 9 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 10 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 10 december 2015 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 10 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Extra sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott LISAB/Ägarutskottet
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 14 december 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 14 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 14 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Landstingsfullmäktige
Revisorskollegiets sammanträde den 15 december 2015 Revisorskollegiet
Sammanträde i programberedingen för folkhälsa och psykiatri den 18 december 2015 (extrainsatt) Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Miljöberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Miljöberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Innovationsberedningen
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 januari 2016 LISAB/Ägarutskottet
Trafiknämndens sammanträde den 19 januari 2016 Trafiknämnden
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 19 januari 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Forskningsberedningens sammanträde den 21 januari 2016 Forskningsberedningen

Sidor