Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-15
Till exempel, 2021-06-15
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Landstingsstyrelsens samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning den 25 januari 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016 Arbetsutskottet
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 januari 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 27 januari 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 27 januari 2016 Kulturnämnden
Personalutskottets sammanträde den 28 januari 2016 Personalutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 28 januari Tillväxt- och regionplanenämnden
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 1 februari 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 2 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Patientnämndens sammanträde den 2 februari 2016 Patientnämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 2 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Kulturnämndens sammanträde den 3 februari 2016 Kulturnämnden
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 8 februari 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 8 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 8 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 9 februari 2016 LISAB/Ägarutskottet
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 9 februari 2016 Arbetsutskottet
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 11 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 11 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 15 februari 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 15 feb 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016 Landstingsfullmäktige
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 17 februari Färdtjänstberedningen
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 17 februari 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde i programberedning för tandvård den 17 februari 2016 Programberedningen för tandvård
Sammanträde med beredningen för sjötrafik onsdag den 17 februari 2016 Beredningen för sjötrafik
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
INSTÄLLT! Forskningsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Forskningsberedningen
Sammanträde med beredningen för trafikplanering 18 februari 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 18 februari 2016 Programberedningen för vårdval
Miljöberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Miljöberedningen
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 18 februari 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 18 februari 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Innovationsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Innovationsberedningen
INSTÄLLT! Beredningenför utbyggd tunnelbanas sammanträde den 18 februari 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2016 (med tillägg) Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2016 Arbetsutskottet
Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 23 februari 2016 Trafiknämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 februari 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 24 februari 2016 Kulturnämnden
Personalutskottets sammanträde den 25 februari 2016 Personalutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde torsdagen den 25 februari 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 februari 2016 (extrainsatt) Hälso- och sjukvårdsnämnden
Landstingsstyrelsens samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning den 29 februari 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Beredningen för utbyggd tunnelbana sammanträde den 8 mars 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 8 mars 2016 Arbetsutskottet
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 8 mars 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Patientnämndens sammanträde den 8 mars 2016 Patientnämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 8 mars 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder

Sidor