Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-15
Till exempel, 2021-06-15
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Forskningsberedningens sammanträde den 10 mars 2016 Forskningsberedningen
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 14 mars 2016 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 21 mars 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016 LISAB/Ägarutskottet
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 22 mars 2016 Arbetsutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 22 mars 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 4 april 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Forskningsberedningens sammanträde den 5 april 2016 Forskningsberedningen
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 5 april 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 6 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Miljöberedningens sammanträde den 6 april 2016 Miljöberedningen
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 6 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 7 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Innovationsberedningens sammanträde den 7 april 2016 Innovationsberedningen
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 7 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 11 april 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 11 april 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 12 april 2016 Arbetsutskottet
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 12 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Patientnämndens sammanträde den 12 april 2016 Patientnämnden
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 12 april 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 12 april 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 12 april 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 13 april Färdtjänstberedningen
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 13 april 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde i programberedning för tandvård den 13 april 2016 Programberedningen för tandvård
Kulturnämndens sammanträde den 13 april 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 13 april 2016 Kulturnämnden
Personalutskottets sammanträde den 14 april 2016 Personalutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 14 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 14 april 2016 Programberedningen för vårdval
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 14 april 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 14 april 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 14 april 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 18 april 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 april 2016 LISAB/Ägarutskottet
Trafiknämndens sammanträde den 19 april 2016 Trafiknämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 april 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 25 april 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Fastighets- och investeringsberedningens extra sammanträde den 28 april 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 2 maj 2016 Arbetsutskottet
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 maj 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Fastighets- och investeringsberedningens extra sammanträde den 9 maj 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 10 maj 2016 LISAB/Ägarutskottet
Arbetsutskottet sammanträde den 10 maj 2016 Arbetsutskottet
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 10 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 10 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 11 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Sidor