Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-25
Till exempel, 2021-06-25
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 11 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 12 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 12 maj 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 16 maj 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Miljöberedningens sammanträde den 16 maj 2016 Miljöberedningen
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 16 maj 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016 Landstingsfullmäktige
INSTÄLLT!Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 18 maj 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde i programberedning för tandvård den 18 maj 2016 Programberedningen för tandvård
Innovationsberedningens sammanträde den 18 maj 2016 Innovationsberedningen
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 18 maj 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
INSTÄLLT - Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 19 maj 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 19 maj 2016 Forskningsberedningen
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 19 maj 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 19 maj 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 19 maj 2016 Programberedningen för vårdval
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 23 maj 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 23 maj 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 maj 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016 Arbetsutskottet
Patientnämndens sammanträde den 24 maj 2016 Patientnämnden
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 24 maj 2016 Beredningen för trafikplanering
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 maj 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 24 maj 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 25 maj 2016 Färdtjänstberedningen
Sammanträde med beredningen för sjötrafik onsdag den 25 maj 2016 Beredningen för sjötrafik
Trafiknämndens sammanträde den 31 maj 2016 Trafiknämnden
Personalutskottets sammanträde den 2 juni 2016 Personalutskottet
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 7 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 7 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 8 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 8 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Kulturnämndens sammanträde den 8 juni 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 8 juni 2016 Kulturnämnden
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 9 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 9 juni 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 13 juni 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 13 juni 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 13 juni 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedning för tandvård den 13 juni 2016 Programberedningen för tandvård
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016 Landstingsfullmäktige
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 16 juni 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 16 juni 2016 Programberedningen för vårdval
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 16 juni 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Arbetsutskottet sammanträde den 21 juni 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2016 Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 juni 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beredningen för utbyggd tunnelbana sammanträde den 21 juni 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 16 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 16 augusti 2016 Arbetsutskottet

Sidor