Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-06-25
Till exempel, 2021-06-25
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 16 augusti 2016 Beredningen för trafikplanering
INSTÄLLT! Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 16 augusti 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 17 augusti Färdtjänstberedningen
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 17 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 17 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 18 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 18 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 22 aug 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 22 aug 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 23 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Trafiknämndens sammanträde den 23 augusti 2016 Trafiknämnden
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 23 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 24 augusti 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
INSTÄLLT! Sammanträde i programberedning för tandvård den 24 augusti 2016 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 25 aug 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 25 augusti 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Forskningsberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Forskningsberedningen
INSTÄLLT - Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 25 augusti 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 25 augusti 2016 Programberedningen för vårdval
Miljöberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Miljöberedningen
Personalutskottets sammanträde den 26 augusti 2016 Personalutskottet
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 29 augusti 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 29 augusti 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Innovationsberedningens sammanträde den 29 augusti 2016 Innovationsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016 Arbetsutskottet
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 augusti 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 1 september 2016 LISAB/Ägarutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 1 september 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Patientnämndens sammanträde den 6 september 2016 Patientnämnden
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 12 september 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 12 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 12 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2016 Landstingsfullmäktige
Miljöberedningens sammanträde den 14 september 2016 Miljöberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 14 september 2016 Innovationsberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 14 september 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
INSTÄLLT! Forskningsberedningens sammanträde den 15 september 2016 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 15 september 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse den 15 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 15 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 19 sep 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 19 sep 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 20 september 2016 med tillägg Arbetsutskottet
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 20 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 20 september 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 20 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 20 september 2016 Beredningen för sjötrafik

Sidor