Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2021-04-12
Till exempel, 2021-04-12
Sammanträde Datum Politiskt organ
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 9 juni 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 29 augusti 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning den 25 januari 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 augusti 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 10 februari 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 26 september 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Landstingsstyrelsens samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning den 29 februari 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 29 september 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Tillväxt- och regionplanerinsutskottets sammanträde den 8 april 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 17 juni 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 16 september 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 14 oktober 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Tillväxt -och regionplaneringsutskottets sammanträde den 6 februari 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
INSTÄLLT! Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 4 december 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 6 mars 2014 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 28 januari 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
INSTÄLLT! Miljö- och skärgårdsberedningens sammanräde den 2 december 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 4 mars 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 1 april 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 3 juni 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 9 september 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 7 oktober 2014 Miljö- och skärgårdsberedningen (2011-2014)
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 28 september 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 7 november 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 8 februari 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 2 november 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 12 mars 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 4 april 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 30 november 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 17 april 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 maj 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 28 maj 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 29 augusti 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 31 augusti 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 10 oktober 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 11 juni 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 20 februari 2014 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 19 november 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 27 november 2014 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 15 september 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 21 maj 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 8 maj 2014 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 11 februari 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 6 november 2014 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 18 augusti 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 20 augusti 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 20 mars 2014 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 10 december 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 19 februari 2015 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 13 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr

Sidor