Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 27 maj 2014


Dag:
Tisdag den 27 maj 2014
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

  • 1.

    Val av justerare

Beslutsärenden

Informationsärenden

  • 5.

    Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad och nya fordon

    SL 2013-4100

    PM

  • 6.

    Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi så som tertialrapport, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

  • 7.

    Redovisning av förvaltningens tjänsteutlåtande (mall) avseende konsekvensbeskrivningar för sociala aspekter

  • 8.

    Riktlinjer för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (RiTill)

  • 9.

    Övriga frågor