Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 maj 2014


Dag:
Tisdag den 20 maj 2014
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  • 3.

    Avtal om listning över länsgränser

  • 4.

    (Inget ärende behandlas under denna punkt)

  • 5.

    Redovisning av vad Socialstyrelsens rapport innebär för vården av tillståndslösa i Stockholms län och om de behöver kompletteras med lokala anvisningar

  • 6.

    Allmänna villkor och godkännandevillkor 2015

  • 7.

    Valärende

  • 8.

    Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset

  • 9.

    Förlängning av avtal med Sirius Omsorg AB om tjänsten liggande persontransporter

  • 10.

    Yttrande över förslag till genomförandebeslut för ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

  • 11.

    Yttrande över förslag till utrednings- och inriktningsbeslut för nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset

  • 12.

    Yttrande över förslag till utredningsbeslut för teknisk upprustning av vårdbyggnad vid Södersjukhuset

  • 13.

    Yttrande över förslag till genomförandebeslut för teknisk upprustning av vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

  • 14.

    Yttrande över förslag till genomförandebeslut för ny behandlingsbyggnad och ombyggnad vid Danderyds sjukhus

  • 15.

    Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

  • 16.

    Yttrande över förslag till utrednings- och inriktningsbeslut om teknisk upprustning av vårdbyggnader vid S:t Görans sjukhus

  • 17.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 10/2013 Kompetensförsörjning i vården - utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

  • 18.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 11/2013 Avtalsstyrning inom vuxenpsykiatrin

  • 19.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2013 Tandvård för utsatt grupper - Hur styr ersättningsmodeller och avtalsuppföljning?

  • 20.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 14/2013 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet 2013

  • 21.

    Yttrande över motion 2013:13 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra det första mötet inom rehabilitering

  • 22.

    Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om papperslösas rätt till sjukvård

  • 23.

    Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Anmälningsärenden

  • 24.

    Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

  • 25.

    Lägesuppföljning av genomförande av Handling för hälsa 2012-2014

  • 26.

    Slutrapport från projektet Företagande

  • 27.

    Övriga anmälningar

  • 28.

    Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

  • 29.

    Övriga frågor

  • 30.

    Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

  • 31.

    Antagande av leverantör - upphandling av kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med AST

  • 32.

    Antagande av leverantörer - upphandling av språktolkservice i Stockholms län

Tilläggsärenden

  • 33.

    Inrättande av hälsomottagningar - specialistmottagningar för goda levnadsvanor

  • 34.

    Svar på skrivelse från M, FP, C, KD och V om vårdprogram vid benskörhet (osteoporos) inom Stockholms läns landsting