Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 april 2016


Dag:
Tisdag den 19 april 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

Ärenden

  • 1.

    Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

Informationsärenden

  • 2.

    Ägardialog – AISAB

    LS 2016-0058

    VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg

  • 3.

    Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset

    LS 2016-0058

    VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom

  • 4.

    Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

    LS 2016-0059

Beslutsärenden LISAB

Beslutsärenden Ägarutskottet

  • 10.

    Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras ?

    LS 2016-0208

  • 11.

    Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

    LS 2016-0209

  • 12.

    Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

    LS 2016-0244

    Bordlagt 22 mars 2016

  • 13.

    Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik

    LS 2016-0459

  • 14.

    Övrigt