Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 9 februari 2016


Dag:
Tisdag den 9 februari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

  • 1.

    Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

  • 2.

    Ägardialog –Folktandvården Stockholms län AB

    LS 2016-0058

    VD Ann-Charlotte Frank Lindgren

  • 3.

    Ägardialog –Södertälje sjukhus AB

    LS 2016-0058

    VD Mikael Runsjö och ordförande Johan Assarsson

  • 4.

    Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

    LS 2016-0059

  • 5.

    Svar på skrivelse från styrelsen för Södersjukhuset AB om förelägganden från Arbetsmiljöverket

    LISAB 2016-0007

  • 6.

    Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om uppföljning av störningar i Take Care 2013

    LS 2015-1380

  • 7.

    Svar på skrivelse från Tomas Eriksson (MP) om förbättrade ägardialoger i landstingsstyrelsens ägarutskott

    LS 2015-1379

  • 8.

    Nominering av ledamöter i styrelserna för MÄLAB och ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

    LS 2016-0135

  • 9.

    Övrigt