Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 17 september 2015


Dag:
Torsdag den 17 september 2015
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

  • 1.

    Fastställande av dagordning

  • 2.

    Godkännande av protokoll fört vid sammanträdena den 21 maj 2015 och den 2 juni 2015

  • 3.

    Presentation av ny förvaltningschef

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

  • 12.

    Förtroendevalda revisorer under tiden 2015-2018

    PaN A1505-00155-55

  • 13.

    Ökning av antalet ärenden avseende Huddinge vårdcentral

    PaN A1505-00159-43

  • 14.

    Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-04-01-2015-07-31

    PaN A1508-00247-55

  • 15.

    Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2015-04-01--2015-07-31

    PaN A1508-00248-55

  • 16.

    Information från stödpersonsverksamheten

    Muntlig information

  • 17.

    Förvaltningschefen informerar

    Muntlig information

  • 18.

    Övriga frågor