Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 10 maj 2004

Sammanträde den 10 maj 2004

Dag:
Måndag den 10 maj 2004
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
BKV, Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, " Tre Kronor"

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

  1. 1.
    Val av justerare

     

  2. 2.
    Årsrapport från MPA: Hjärt-, kärl- och lungsjukvård

    Bilaga rapport

  3. 3.
    Regionalt vårdprogram för Astma

    Bilaga OH-bilder

  4. 4.
    Genombrottsprojektet för astma-allergi, slutrapport

     

  5. 5.
    Rapport arbetsgruppen för vaccinationsprogram till kroniskt hjärt- lungsjuka

     

  6. 6.
    Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

     

  7. 7.
    Övriga frågor

     

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet