Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 5 oktober 2005

Sammanträde den 5 oktober 2005

Dag:
Onsdag den 05 oktober 2005
Tid:
13:00 - 18:00
Plats:
Trekornan,Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Presentation av Elisabet Wallin

   

 6. 6.
  Aktuellt från HSU med mera
 7. 7.
  Delårsbokslut 2005 och budgetläge inför 2006
 8. 8.
  Handikapp & Habilitering, projekt och framtid
 9. 9.
  Avstämning förändringar BUP orginisation
 10. 10.
  Uppföljning av öppenvårdspsykiatrin i Nordväst
 11. 11.
  AVrapportering ÄVC-planering
 12. 12.
  Uppföljning Kallhäll och Kungsängens vårdcentraler
 13. 13.
  Arbetargruppernas rapportering
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet