Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 mars 2006

Sammanträde den 22 mars 2006

Dag:
Onsdag den 22 mars 2006
Tid:
08:30 - 12:00
Plats:
Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

  1. 1.
    Fastställande av dagordning
  2. 2.
    Val av justerare
  3. 3.
    Anmälan av föregående protokoll
  4. 4.
    Upphandling av sjukgymnastik med psykosomatisk inriktning
  5. 5.
    Förvaltningen informerar
  6. 6.
    Aktivitetsplanen
  7. 7.
    Samverkan
  8. 8.
    HSU ärenden
  9. 9.
    Beredningens verksamhetsberättelse 2005
  10. 10.
    Fastställande av Beredningens direktivunderlag inför budget 2007
  11. 11.
    Kurser, inbjudningar och rapporter
  12. 12.
    Övriga frågor
  13. 13.
    Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet