Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 mars 2004

Sammanträde den 3 mars 2004

Dag:
Onsdag den 03 mars 2004
Tid:
09:30 - 14:40
Plats:
Lokal: Johan, Olivecronas väg 5, 5 tr

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.

  Utseende av justerre och beslut om justeringsdag

 3. 3.
  Lokalt direktivunderlag inför 2005
 4. 4.
  Protokolljustering

   

 5. 5.
  Budgetprocessen – beredningarnas roll

   

 6. 6.
  Vårdöverenskommelse med BUP 2004
 7. 7.
  Information om upphandlingen i Nynäshamn
 8. 8.
  Strukturöversyn av den psykiatriska vården inom norra länet

   

 9. 9.
  Kommunsamverkan - folkhälsa
 10. 10.
  Kommande studiebesök
 11. 11.
  Val av representant i styrgruppen för äldreforskning Nord Väst
 12. 12.

  Sammanträdets avslutning

 13. 13.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet