Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 mars 2004

Sammanträde den 3 mars 2004

Dag:
Onsdag den 03 mars 2004
Tid:
09:30 - 14:40
Plats:
Lokal: Johan, Olivecronas väg 5, 5 tr

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

  1. 1.
    Sammanträdets öppnande
  2. 2.

    Utseende av justerre och beslut om justeringsdag

  3. 3.
    Lokalt direktivunderlag inför 2005
  4. 4.
    Protokolljustering

     

  5. 5.
    Budgetprocessen – beredningarnas roll

     

  6. 6.
    Vårdöverenskommelse med BUP 2004
  7. 7.
    Information om upphandlingen i Nynäshamn
  8. 8.
    Strukturöversyn av den psykiatriska vården inom norra länet

     

  9. 9.
    Kommunsamverkan - folkhälsa
  10. 10.
    Kommande studiebesök
  11. 11.
    Val av representant i styrgruppen för äldreforskning Nord Väst
  12. 12.

    Sammanträdets avslutning

  13. 13.
    Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet