Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 november 2004

Sammanträde den 30 november 2004

Dag:
Tisdag den 30 november 2004
Tid:
13:30 - 17:00
Plats:
Konferensrum Åblad, Beställarkontor Vård, Olivecronasväg 5, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från enhetschefen
 5. 5.
  Information om enkät om hälso- och sjukvård för äldre.
 6. 6.
  Månadsuppföljning
 7. 7.
  Information om vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom
 8. 8.
  Beslut om medel för utvärdering av psykiater i primärvården
 9. 9.
  Avtalsrapport
 10. 10.
  Information om samverkan mot mäns våld mot kvinnor
 11. 11.
  Information från HSU
 12. 12.
  Information från dialoger och kommungrupperna
 13. 13.
  Beslutade satsningar inom öppen habilitering - Hur har det gått?
 14. 14.
  Arbetet med aktivitetsplan 2005
 15. 15.
  Övriga frågor
 16. 16.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet