Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti 2011

Dag:
Tisdag den 30 augusti 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  1. 3.
    Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg för äldre personer 2011

    Tjänsteutlåtande och bilagor

     

  2. 4.
    Förslag att upphandla ny teknisk plattform inom ambulanssjukvården - EKG, ambulansjournalsystem och fordonsdator

    Tjänsteutlåtande

     

  3. 5.
    Förslag att auktorisera vårdgivare inom specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

    Tjänsteutlåtande

     
  4. 6.
    Vårdavtal med Karolinska Universitetssjukhuset, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

    Tjänsteutlåtande med bilagor

     

  5. 7.
    Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper (SOU 2011:30)

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

Anmälningsärenden

  1. 8.
    Övriga anmälningar
  2. 9.
    Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

  1. 10.
    Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
  2. 11.
    Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

  1. 12.
    Antagande av leverantör - upphandling av psykosocial habilitering

Tilläggsärenden

  1. 13.
    Yttrande från SLL avseende SKL:s remiss av överenskommelse mellan kommuner/landsting/regioner, staten och industrin om utveckling och finansiering av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under 2012-2016

    Tjänsteutlåtande

  2. 14.
    Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

    Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll