Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 mars 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 mars 2011

Dag:
Tisdag den 08 mars 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  1. 3.
    Budgetunderlag 2012 och planering 2013 - 2014

    Tjänsteutlåtande

    Budgetunderlag

  2. 4.
    Vårdval för primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik

    Tjänsteutlåtande

    Underlag för vårdval

  3. 5.
    Förslag att upphandla delar av den somatiska specialistvården och närsjukvården

    Tjänsteutlåtande

  4. 6.
    Avtal med Capio S:t Görans sjukhus AB för år 2011

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet

  5. 7.
    Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde 2011

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet

  6. 8.
    Vårdavtal beroendevård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Beroendecentrum Stockholm

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet

  7. 9.
    Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet
  8. 10.
    Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Södra Stockholm

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet

  9. 11.
    Tilläggsavtal om förlängning samt utökad lokal integrerad beroendevård med Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, för perioden 2011-01-01—2012-12-31

    Tjänsteutlåtande

    Avtalet

  10. 12.
    Tilläggsavtal om förlängning av vårdavtal om barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling med Stockholms läns sjukvårdsområde för 2011-2012

    Tjänsteutlåtande

    Avtalen

  11. 13.
    Yttrande över motion 2010:8 av Raymond Wigg (MP) och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

    Tjänsteutlåtande samt motionen

Anmälningsärenden

  1. 14.
    Folkhälsoanslaget - slutrapporterade projekt 2010

    Tjänsteutlåtande

    Rapporten

  2. 15.
    Övriga anmälningar

    Tjänsteutlåtande samt bilaga

  3. 16.
    Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

  1. 17.
    Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
  2. 18.
    Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

  1. 19.
    Ansökningsinbjudan - upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus
Senast uppdaterad:
2011-03-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen