Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 31 augusti 2004

Sammanträde den 31 augusti 2004

Dag:
Tisdag den 31 augusti 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om Tandhälsorapport 2003 m m (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 31 juli och prognos för 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

 2. 4.
  Uppdragsbeskrivning för vård vid barnmorskemottagning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 3. 5.
  Förslag om utvidgad barnvaccination mot hepatit B

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 4. 6.
  Lokala samverkansöverenskommelser/avtal med Täby kommun, Vallentuna kommun och Vaxholms stad

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

 5. 7.
  Styrelse för Stiftelsen Emil Lindståhls fond

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 6. 8.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om hur många träningsbassänger som finns

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 3

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 9.
  Vårdavtal med Kvartersakuten Tegnérgatan

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 2. 10.
  Vårdavtal avseende geriatrisk vård vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

   

  Tjänsteutlåtande 

 3. 11.
  Upphandling av liggande persontransporter - antagande av leverantörer (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteuitlåtande

  Bilaga 

 4. 12.
  Upphandling av klinisk laboratoriemedicin till primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistläkare m fl - antagande av leverantörer (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 13.
  Rättelse av tilldelningsbeslut avseende vårdgivare inom området akut neurologisk rehabilitering i enlighet med Länsrättens dom (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande 

Yttranden över motioner m m

 1. 14.
  Remiss från Stockholms stad av motion om den havererade psykvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 2. 15.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta en psykiatrikommission (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 3. 16.
  Yttrande över skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om försöksverksamheter med gemensamma nämnder mellan kommuner och landstinget för psykiatrin (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 4. 17.
  Yttrande över motion av Christer Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 5. 18.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan (fp) m fl om alkoholförebyggande insatser i primärvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 6. 19.
  Yttrande över motion av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Anmälan av Tandhälsorapport 2003 m m

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 21.
  Anmälan av skrivelser från utskottets beredningar

   

  Anmälan

  Bilaga  

Övrigt

 1. 22.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 23.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet