Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 28 september 2004

Sammanträde den 28 september 2004

Dag:
Tisdag den 28 september 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Delårsbokslut per 31 augusti och prognos för 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilagaförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

  Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11

 2. 3.
 3. 4.
  Handlingsprogram övervikt och fetma 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 5.
  Basuppdrag för husläkarverksamhet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 6.
  Uppdrag för vård vid barnavårdscentral (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 6. 7.
  Införande av sjukvårdsrådgivning på telefon för barn (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 8.
  Revidering av prioriteringsordning för hjälpmedelsförskrivning m m

   

  Tjänsteutlåtande  

 8. 9.
  Förändring av hjälpmedelsförteckning, ortopedtekniska hjälpmedel

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 10.
  Förslag till rutiner för politisk beredning och beslut om vårdavtal (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 10. 11.
  Förslag till enhetliga avtal med allmänpsykiatrin i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 11. 12.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om konsekvensanalys av de genomförda och beslutade förändringarna inom den prehospitala vården inom Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 12. 13.
  Besvarande av en skrivelse från Stig Nyman, Monica Karlsson och Dennis Brinkeback (kd) om att förebygga benskörhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 14.
  Förlängning av avtal om central upplysningstjänst

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 2. 15.
  Utbyggnad av när- och joursjukvården vid Brommaplan och Järvafältet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 16.
  Upphandling av mammografiscreenning - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 4. 17.
  Avtal gällande palliativ vård vid Maria Regina Hospice

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Yttranden över motioner m m

 1. 18.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2004:20) Genetik, integritet och etik samt Statens medicinsketiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 19.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2003:91) Äldrepolitik för framtiden (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 20.
  Yttrande över motion av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 4. 21.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 22.
  Yttrande över motion av Andres Käärik m fl (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 6. 23.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 7. 24.
  Yttrande över motioner av Birgitta Rydberg m fl (fp) om en ny kvinnoklinik på S:t Görans sjukhus med förlossningsavdelning, av Christer G Wennerholm m fl (m) om fortsatt förnyelse inom förlossningsvården samt av Olov Lindquist (fp) om neonatalvård vid Södertälje sjukhus (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 25.
  Rapport om översyn av den psykiatriska verksamheten i norra länet

   

  Anmälan

  Bilaga 

 2. 26.
  Redovisning av sommarsituationen 2004 avseende reduktioner i plats- och vårdkapacitet vid sjukhus och vårdcentraler samt förändrat utnytt­jande av ambulanshelikopter

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

Övrigt

 1. 27.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 28.
  Övriga frågor
 3. 29.
  Utökat vaccinationsprogram mot influensa till personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet