Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 februari 2006

Sammanträde den 16 februari 2006

Dag:
Torsdag den 16 februari 2006
Tid:
10:00 - 23:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal med vårdgivare
Yttrande över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg

Dagordning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Lägesrapport avseende situationen vid Karolinska Universitetssjukhuset (muntligt)

Beslutsärenden

  1. 3.
  2. 4.
    Uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av närakuter i Stockholms län

     

    Tjänsteutlåtande

    Tillägg

  3. 5.
    Fastställande av de geografiska sjukvårdsberedningarnas aktivitetsplaner (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

    Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

    Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9

    Tillägg till bilaga 8

  4. 6.
    Fastställande av de medicinska programberedningarnas aktivitetsplaner (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

    Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

  5. 7.
    Regional utvecklingsplan för cancervården i Stockholms län år 2006-2007 (ett tjänsteutlåtande i ärendet utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

    Tillägg

  6. 8.
    Komplettering av vårdgarantins omfattning

     

    Tjänsteutlåtande

  7. 9.
    Förstärkning av folkhälsoanslaget och tilldelning av medel för projekt

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  8. 10.
    Försöksverksamhet med hälsosamtal för äldre (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1

    Bilaga 2

  9. 11.
    Besvarande av skrivelse från m, fp och kd om fastställande av handlingsprogram för hälsosamtal för äldre

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  10. 12.
    Besvarande av skrivelse från s, v och mp om att ersättningssystemet för primärvården ska fortsätta utvecklas

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  11. 13.
    Deltagande i konferens - 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

Vårdavtal med vårdgivare

  1. 14.
    Avtal om tjänster inom medicinsk radiologi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m fl - förslag om förlängning för 2007

     

    Tjänsteutlåtande

  2. 15.
    Avtal med Vibblaby husläkarmottagning avseende husläkar- och hemsjukvårdsverksamhet

     

    Tjänsteutlåtande

  3. 16.
    Förslag att upphandla barnhälsovård inom delar av Närsjukvård Stockholm och Norra länet (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1

    Bilaga 2

    Bilaga 3

  4. 17.
    Avtal om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1

    Bilaga 2

     

  5. 18.
    Förslag att upphandla paramedicinsk verksamhet inom primärvården i Upplands Väsby och Sollentuna Kommun

     

    Tjänsteutlåtande

    Tillägg

  6. 19.
    Avtal med Danderydsgeriatriken och Jakobsbergsgeriatriken (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

    Tillägg 1

    Tillägg 2

     

  7. 20.
    Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag för intensivträning med metoden konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med cerebral pares (cp)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  8. 21.
    Avtal om hemsjukvård och rehabilitering med Hemsjukvården Högalid

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  9. 22.
    Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag avseende palliativ vård (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  10. 23.
    Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag för barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet inom Östermalms stadsdel (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Tillägg

  11. 24.
    Avtal om länsgemensam beroendevård i öppen och slutenvård vid Beroendecentrum Stockholm (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1

    Bilaga 2

  12. 25.
    Avtal med Värmdö primärvård (ärendet utgår)
  13. 26.
    Avtal med Psykiatriska kliniken i Sydöst (ärendet utgår)
  14. 27.
    Avtal med Tungelsta Husläkarteam KB

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

Yttrande över motioner m m

  1. 28.
    Yttrande över revisionsrapporten Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och Österåker

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  2. 29.
    (Inget ärende handläggs under denna punkt)

Anmälningsärenden

  1. 30.
    Kontrollplan för Beställare Vård

     

    Anmälan

    Bilaga 1

    Bilaga 2

  2. 31.
    Rapport om vårdgarantiläget (utsändes senare)

     

    Anmälan

    Bilaga

  3. 32.
    Anmälan av en rapport om närsjukvårdens utveckling i Stockholms län åren 2004-2005

     

    Anmälan

    Bilaga 1

    Bilaga 2

    Bilaga 3

    Tillägg

Övrigt

  1. 33.
    Beställardirektören informerar
  2. 34.
    Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

  1. 35.
    Antagande av leverantör - avtal om särskilda primärvårdsinsatser för äldre i Hässelby (utsändes senare med begränsad utsändning)

Tillägg

  1. 36.
    Tillfälliga avtal avseende geriatrisk vård i västra Stockholm respektive avancerad sjukvård i hemmet i Norrtälje

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga 1

    Bilaga 2

  2. 37.
    Lägesrapport från förbättringsarbetet Kallhälls vårdcentral (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

  3. 38.
    Besvarande av skrivelse från m, fp och kd med förslag att upphandla verksamheterna vid vårdcentralerna i Kallhäll och Kungsängen (utsändes senare)

     

    Tjänsteutlåtande

    Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet