Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 oktober 2006

Sammanträde den 3 oktober 2006

Dag:
Tisdag den 03 oktober 2006
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:

Innehåll

Dagordning
BESLUTSÄRENDEN
Vårdavtal m m
Yttranden
ANMÄLNINGSÄRENDEN
ÖVRIGT
UPPHANDLINGSÄRENDEN (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

BESLUTSÄRENDEN

 1. 2.
  Delårsbokslut per 31 augusti (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  BILAGA   

  Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3    Bilaga 4 

  Bilaga 5    Bilaga 6    Bilaga 7    Bilaga 8

  Bilaga 9

 2. 3.
  Budget 2007-2009 (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  BILAGA

  Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3    Bilaga 4

  Bilaga 5    Bilaga 6    Bilaga 7    Bilaga 8

  Bilaga 9    Bilaga 10

   
 3. 4.
  Gemensamt grundavtal om utveckling av samverkan med Upplands-Bro kommun

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    Tillägg

 4. 5.
  Besvarande av skrivelse från patientnämnden ”Får ej logopedbehandling - oklart om betalningsansvar”

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 6.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om rankning av kolorektal cancersjukvård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 7.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening av tjocktarmscancer

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal m m

 1. 8.
  Uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och ersättningsmodell för specialiserad palliativ vård i sluten vårdform 

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3    Bilaga 4

Yttranden

 1. 9.
  Yttrande över revisorernas rapport Granskning av geriatriken; jämförelser mellan kliniker

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 10.
  Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd 

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

ANMÄLNINGSÄRENDEN

 1. 11.
  Månadsbokslut t o m maj och prognos för år 2006

  Anmälan

  Bilaga 1    Bilaga 2

 2. 12.
  Månadsbokslut t o m juli och prognos för år 2006

  Anmälan

  Bilaga 1    Bilaga 2

 3. 13.
  Utvidgad rehabiliteringsgaranti i Stockholms län - ett gemensamt åtagande mellan landstinget och försäkringskassan (Slutrapport)

  Anmälan

  Bilaga

 4. 14.
  Anmälan av Tandhälsorapport 2005

  Anmälan

  Bilaga

 5. 15.
  Redovisning av uppföljning av verksamheten vid Hjälpmedelscentral Syd

  Anmälan  

  Tillägg

 6. 16.
  Anmälan av ordförandens beslut om antagande av leverantörer av dels mobila jourläkarinsatser och dels psykiatrisk specialistvård

  Anmälan

  Bilaga 1    Bilaga 2

 7. 17.
  Övriga anmälningar

  Anmälan

  Bilaga

ÖVRIGT

 1. 18.
  Beställardirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

UPPHANDLINGSÄRENDEN (sekretess)

 1. 20.
  Antagande av leverantör - upphandling av primärvårdsrehabilitering för befolkningen i Hässelby-Vällingby (begränsad utsändning)
 2. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av tjänsten transport av avlidna (begränsad utsändning)
 3. 22.
  Antagande av leverantör - upphandling av paramedicinsk verksamhet inom primärvården i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner (begränsad utsändning)

Tillägg till dagordningen

 1. 23.
  Förlängning av avtal gällande hörapparater och ljudstimulatorer
  Anmälan 
 2. 24.
  Förlängning och överlåtelse av avtal om husläkarveksamhet mm för innevånare i Tungelsta i Haninge kommun

  Anmälan

  Bilaga     Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-09-22
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet