Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 6 december 2005

Sammanträde den 6 december 2005

Dag:
Tisdag den 06 december 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Tisdagen den 6 december 2005
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Gjörwellsalen
Ordföranden

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tillägg

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Smittskyddsläkaren informerar om TBC (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 31 oktober och prognos för 2005 (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

 2. 4.
  Förutsättningar för bröstcancervårdkedjan i projekt Vårdgivarval

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 5.
  Införande av Vårdgivarvalsmodell för vården under graviditet, förlossning och barnsängs- och nyföddhetstid (utsändes senare)Tjänsteutlåtande Bilaga
 4. 6.
  Svar på skrivelse från Stockholms Dövas förening
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4
 5. 7.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om telefontillgängligheten vid husläkarmottagningar
  Tjänsteutlåtande Bilaga

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 8.
  Förlängning av avtal med Lufttransport Svenska AB gällande ambulanshelikoptertjänst
  Tjänsteutlåtande
 2. 9.
  Avtal med Södersjukhuset AB om medicinsk radiologi i Nacka, Handen och Nynäshamn (utsändes senare)
  Tjänsteutlåtande Bilaga
 3. 10.
  Avtal med Handikapp & Habilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde
  Tjänsteutlåtande Bilaga
 4. 11.
  Vårdavtal med Norra Stockholms psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 5. 12.
  Vårdavtal med Liljeholmens vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1Bilaga 2
 6. 13.
  Vårdavtal för husläkare och hemsjukvård inom Stockholm Söderort och Stockholm Innerstad

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7

 7. 14.
  Inrättande av Närakut på Södermalm
  Tjänsteutlåtande Bilaga
 8. 15.
  Inrättande av Närakut i östra Söderort, Farsta
  Tjänsteutlåtande
 9. 16.
  Avtal med Vidarkliniken (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Yttranden över motioner m m

 1. 17.
  Yttrande över revisionsrapporten Prioriteringar i vården - översikt och förstudie
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 18.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 19.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 20.
  Yttrande över motion av Åke Holmström (kd) och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 21.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg, Anita Hagelbeck och Cecilia Carpelan (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms Stad
  Tjänsteutlåtande Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 22.
  Redovisning av förbättringsarbetet vid vårdcentralerna Kallhäll och Kungsängen (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga1 Bilaga 2

 2. 23.
  Beställare Vårds ansvar för hälso- och sjukvården i Norrtälje år 2006 (utsändes senare)
  Tjänsteutlåtande
 3. 24.
  Anmälan av Socialstyrelsens beslut med anledning av Socialstyrelsens besök vid Karolinska Universitetssjukhuset
  Anmälan

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar
 2. 26.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 27.
  Upphandling av privat psykoterapi - antagande av leverantörer (utsändes senare med begränsad utsändning)
 2. 28.
  Upphandling av åtgärder för att säkerställa vårdgarantin - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)

Tillägg

 1. 29.
  Besvarande av skrivelse från patientnämnden om kroniskt trötthetssyndrom
  TjänsteutlåtandeBilaga
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.