Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 juni 2005

Sammanträde den 15 juni 2005

Dag:
Onsdag den 15 juni 2005
Tid:
09:00 - 15:30
Plats:
Skåvsjöholm, Österåker

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

  1. 1.
    Ordföranden Marie-Louise Sellin och Lena Cronvall Morén utsågs att justera dagens pro-tokoll. Justeringen bestämdes ske vid presidiemötet den 8 februari 2005.
  2. 2.
    Föredragningslistan fastställdes

     

  3. 3.
    Lokala budgetunderlagen inför budget 2006

     

  4. 4.
    Delegeringen i Österåker

     

  5. 5.
    Tillgängligheten

     

  6. 6.
    Beredningens aktivitetsplan
  7. 7.
    Norrtäljeprojektet
  8. 8.
    Lokal för beredningens sammanträden
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet