Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 7 december 2004

Sammanträde den 7 december 2004

Dag:
Tisdag den 07 december 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutärenden

 1. 2.
 2. 3.
  Förslag till inrättande av vårdkedja för utvecklingsstörda med grava beteendestörningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 4.
  Förslag till specialiserad öppenvårdsresurs för vissa LRV-patienter m fl

   

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 5.
  Utvärdering av tre projekt kring Unga Vuxna

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 6.
  Införande av allmän hörselscreening för samtliga nyfödda inom Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 7.
  Projekt om komplementär-/alternativmedicinska frågor i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 8.
  Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 8. 9.
  Förslag till fördelning av 2005 års bidrag för Hiv/Aids prevention till ideella organisationer inom Hiv/Aids området

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 10.
  Uppdragsbeskrivning för geriatrisk sluten och öppen vård, avancerad hemsjukvård samt läkarinsatser i särskilt boende (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 10. 11.
  Samverkansavtal kring start av ny ungdomsmottagning belägen i Vallentuna kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 11. 12.
  Förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting angående beroendevård för ungdomar och unga vuxna i Nacka kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 12. 13.
  Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting om Ungdomsmottagning i Nacka

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 2

 13. 14.
  Grundavtal om samverkan med Huddinge kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 14. 15.
  Strategi och policy för Välfärd i Värmdö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 15. 16.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om jämställd vård för bland annat psoriasispatienter

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 17.
  Överenskommelse och avtal med akutsjukhusen för år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6

 2. 18.
  Överenskommelse med Karolinska Universiteteslaboratoriet om klinisk laboratoriemedicin för primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistlläkare m fl

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 19.
  Godkännande av avtal inom geriatriken

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 20.
  Vårdöverenskommelse med Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatrin Södra för år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

 5. 21.
  Vårdöverenskommelse med Gärdets och Hjorthagens husläkarmottagningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 22.
  Vårdavtal om barnhälsovård med Carema Primärvård AB gällande enheterna Ekens, Farsta och Skarpnäcks Barnavårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande

 7. 23.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Praktikertjänst AB, driftenhet Akleja Sjukgymnastik

   

  Tjänsteutlåtande

 8. 24.
  Vårdöverenskommelse om gemensam beroendevård

   

  Tjänsteutlåtande

 9. 25.
  Vårdöverenskommelse med Stockholms läns sjukvårdsområde, Handikapp & Habilitering

   

  Tjänsteutlåtande

 10. 26.
  Vårdöverenskommelse 2005 med Rättspsykiatrin i Huddinge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 27.
  Vårdavtal med Folktandvården Stockholms län AB för 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 12. 28.
  Hälso- och sjukvård för asylsökande

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 13. 29.
  Förslag att upphandla specialiserad ätstörningsvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 14. 30.
  Upphandling av kataraktoperationer - antagande av entreprenörer (begränsad utsändning)
 15. 31.
  Upphandling av utbildnings- och behandlingsprogram för pati­enter med diagnosticerad astma bronchiale - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 32.
  Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 33.
  Yttrande över rapport till regeringen med anledning av utredningsuppdrag avseende sjukvårdsinrättningar för viss rättspsykiatrisk vård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 34.
  Yttrande över motion av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad smärta

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 35.
  Yttrande över motion av Christer G Wennerholm m fl (m) om den havererade psykiatrin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 36.
  Yttrande över motion av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid Stockholms lesbiska hälsomottagning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 37.
  Yttrande över motion av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 38.
  Omförhandling/förlängning av vårdavtal med privata specialistläkare

   

  Anmälan

Övrigt

 1. 39.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 40.
  Övriga frågor
 3. 41.
  Lägesrapport från de geografiska sjukvårdsberedningarnas dialog med medborgare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2:1 Bilaga 2:2 Bilaga 2:3 

  Bilaga 3     
           

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet