Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 25 augusti 2011

Dag:
Torsdag den 25 augusti 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Stockholms medicinska specialitetsråds årsrapporter: Allmänmedicin

Informationsärenden

 1. 4.
  Presentation av TUFF-satsningen (Förebyggande av trycksår, undernäring och fall)

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper SOU 2011:30
 2. 6.
  Övriga frågor