Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärende

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärende

 • 4.

  Sammanträdestider 2014

Beredningsärenden

 • 5.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar

 • 6.

  Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) förlängd pilotverksamhet 2014

 • 7.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, avseende drift av hjälpmedelscentralverksamhet

 • 8.

  Yttrande över motion 2009:18 av Tove Sander (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård

 • 9.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU–upphandling av kunskapsstöd och handlinledning för intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd (Sekretess)

Informationsärende

 • 10.

  Redovisningar av upphandlingar inom geriatriken

 • 11.

  Övriga frågor