Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 6 februari 2013


Dag:
Onsdag den 6 februari 2013
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Information om kallelserna till screening för livmoderhalscancer samt information om framtidens bröstcancervård

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Uppföljning av handlingsplan 2012 och förslag till handlingsplan 2013

Beredning inför beslut i Hä lso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Anmälan av avsiktsförklaring avseende barnhospice

 • 8.

  Anmälan om fortsatt implementering av metodutvecklingsprojekt att förhindra misshandel av spädbarn

 • 9.

  Övriga frågor