Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser den 22 mars 2012

Dag:
Torsdag den 22 mars 2012
Tid:
15:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden

 1. 3.
  Yttrande över remiss från SKL om nationellt samarbetet kring eHälsa

Informationsärenden

 1. 4.
  Förvaltningen informerar
 2. 5.
  Lägesrapport från arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård
 3. 6.
  God vård
 4. 7.
  Vårdbarometern
 5. 8.
  Övriga frågor