Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 11 april 2012

Dag:
Onsdag den 11 april 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Nya "KFA" – idé och organisation
  3. 3.
    Läkemedelsstrategin
  4. 4.
    Psykiatrin i Patientnämndens årsrapport

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

  1. 5.
    Yttrande över motion 2011:44 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården
  2. 6.
    Yttrande över motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om Jämlikhetskommission
  3. 7.
    Utvärdering av KÖL-projektet i Stockholms läns landsting - kostnadsansvaret för läkemedel i öppen vård
  4. 8.
    Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen (Sekretess)
  5. 9.
    Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Botkyrka kommun (Sekretess)
  6. 10.
    Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på specialistnivå i öppenvård i Järfälla och Upplands Bro kommun (Sekretess)

Informationsärenden

  1. 11.
    Förvaltningen informerar
  2. 12.
    Övriga frågor