Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 21 maj 2012

Dag:
Måndag den 21 maj 2012
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Läkemedelsstrategin
 3. 3.
  Hälsofrämjande primärvård
 4. 4.
  Uppföljning av hälsofrämjande indikatorer 2011
 5. 5.
  Uppföljning av psykiatrin 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr
 2. 7.
  Rapport om jämställd och jämlik vård
 3. 8.
  Yttrande över remiss från Socialstyrelsen angående läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer - en vägledning för sjukvården och andra aktörer

Informationsärenden

 1. 9.
  Förvaltningen informerar
 2. 10.
  Övriga frågor