Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 23 februari 2011

Dag:
Onsdag den 23 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Landstingets arbete med jämställdhet
 3. 3.
  Aktuella frågor inom läkemedel
 4. 4.
  Lägesrapport från projektet Hälsokommunikatörer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Beredningens handlingsplan 2011-2012

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Vårdavtal beroendevård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Beroendecentrum Stockholm
 2. 7.
  Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst
 3. 8.
  Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Södra Stockholm
 4. 9.
  Tilläggsavtal om förlängning samt utökad lokal integrerad beroendevård med Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31
 5. 10.
  Tilläggsavtal om förlängning av vårdavtal om barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling med Stockholms läns sjukvårdsområde för 2011-2012
 6. 11.
  Yttrande över motion 2010:8 av Raymond Wigg (MP) och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri
 7. 12.
  Folkhälsoanslaget – slutrapporterade projekt 2010

Informationsärenden

 1. 13.
  Förvaltningen informerar
 2. 14.
  Övriga frågor