Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 20 juni 2011

Dag:
Måndag den 20 juni 2011
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Smittskydd
 3. 3.
  Uppföljning och utveckling inom barnpsykiatrin
 4. 4.
  Lägesrapport Handling för hälsa

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Ny ersättningsmodell för allmän psykiatrisk vård för vuxna
 2. 6.
  Yttrande över motion av Agnetha Boström (MP) m fl om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD
 3. 7.
  Yttrande över motion av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 4. 8.
  Årsrapport 2010 för implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2013

Informationsärenden

 1. 9.
  Förvaltningen informerar
 2. 10.
  Övriga frågor