Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 11 november 2013


Dag:
Måndag den 11 november 2013
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 2.

  Info om webbaserad HBT-utbildning för vårdgivare

 • 3.

  Indikatorerna för SLLs läkemedelsstrategi

 • 4.

  Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

 • 5.

  Aktuell verksamhet vid Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAMM)

Beslutsärenden

 • 6.

  Sammanträdestider för Programberedning en för f olkhälsa och psykiatri 2014

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2014

Sekretessbelagt upphandlingsärende

 • 8.

  Förslag till fortsatt hantering av upphandling av hälsomottagningar – specialistmottagningar för goda levnadsvanor

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor