Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 2 september 2013


Dag:
Måndag den 2 september 2013
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 2.

  Information om hälsokommunikatörernas verksamhet

 • 3.

  Hälsoundersökningar av asylsökande

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över betänkande Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna, SOU 2013:23

 • 5.

  Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor