Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 30 september 2013


Dag:
Måndag den 30 september 2013
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 2.

  Miljöhälsorapport Stockholms län 2013

 • 3.

  Utveckling inom självskadevården

 • 4.

  Utveckling av behandlingsformer inom Barnpsykiatrin

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

 • 6.

  Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, Ds 2013:51

 • 7.

  Projektet Goda levnadsvanor - stöd för införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom Stockholms läns landsting

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor