Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för tandvård den 20 oktober 2011 samt studiebesök på Eastmaninstitutet - Specialisttandvårdsklinik för barn och vuxna

Dag:
Torsdag den 20 oktober 2011
Tid:
14:30 Studiebesök samt sammanträde
Plats:
Eastmaninstitutet - Specialisttandvårdsklinik för barn och vuxna,
Dalagatan 11, Stockholm

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende allmän barn- och ungdomstandvård samt specialisttandvård för barn och ungdomar

Informationsärenden

 1. 5.
  Personalförsörjningen inom tandvården
 2. 6.
  BVC-uppdraget inom tandvården
 3. 7.
  Förvaltningen informerar
 4. 8.
  Övriga frågor