Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för tandvård den 9 februari 2011

Dag:
Onsdag den 9 februari 2011
Tid:
9:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Beredningens sammanträdestider 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)
 2. 5.
  Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)

Informationsärenden

 1. 6.
  Bokslut 2010
 2. 7.
  Uppdrag i budget 2011
 3. 8.
  Tandvårdens regelböcker 2011
 4. Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård
 5. Regelbok för specialisttandvård för barn och ungdomar
 6. 9.
  Kompetens och ansvar – Behörighetsutredningen (SOU 2010:65)
 7. 10.
  Ärendeplan för tandvårdsberedningen 2011
 8. 11.
  Övriga frågor