Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 11 april 2013


Dag:
Torsdag den 11 april 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

 • 6.

  Studiebesök på Jakobsbergs akademiska vårdcentral den 7 maj 2013

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan om att bedriva husläkarverksamhet med basal hemsjukvård (HLM, Carolus AB, Rissne Sundbyberg)

 • 9.

  Ansökan om godkännande avseende specialisttandvård för barn och ungdomar inom specialiteten oral kirurgi, Danderyd (Mörby centrum)

Informationsärenden

 • 10.

  Avtalsuppföljning av Vårdval Logopedverksamhet 2012

 • 11.

  Framtidens hälso- och sjukvård, FHS - en lägesrapport

 • 12.

  Psykiatrins ersättningssystem

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor