Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 22 augusti 2013


Dag:
Torsdag den 22 augusti 2013
Tid:
12:45
Plats:
Tomtebodavägen 18 A, Biblioteket plan 3

Vänligen se bilagd karta över campus Solna. Mats Brommels, professor i medicinsk lednings- organisations- och innovationskunskap informerar mellan kl. 10-12 styrelsen om sitt arbete med Medical management. Därefter lunch och sammanträde. Klockan 14:45 är styrelsen välkomna till Nya Karolinska Showroom för ett studiebesök.

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

 • 6.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Förslag specialiserad sjukgymnastik

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ryggkirurgi och öron- näsa- halssjukvård

 • 9.

  Förslag till beslut att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 11.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet

 • 12.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård respektive barnavårdscentral

 • 13.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik och logopedi

Informationsärenden

 • 14.

  Avtalsenlig uppföljning av husläkarmottagningar med basal hemsjukvård

 • 15.

  Övriga frågor