Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 3 juni 2013


Dag:
Måndag den 3 juni 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende logopedverksamhet (Rokvox AB)

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning/mödravårdscentral och avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård (Hera barnmorskor AB / Academ Care AB)

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet öron- näsa- halssjukvård

Informationsärenden

 • 10.

  Avtalsenlig uppföljning av ungdomsmottagningar

 • 11.

  Ungdomsmottagningarnas sommarsituation

 • 12.

  Information om jourläkarbilarna

 • 13.

  Sommarsituationen – skriftlig information

 • 14.

  Övriga frågor